Regionaal Bouwen aan Human Capital

Met dit TKI Bouw en Techniek programma werken we samen aan een duurzame bouwsector om de realisatie van een emissievrije, circulaire en klimaatbestendige leefomgeving te versnellen. SPARK maakt onderdeel uit van het landelijke programma en draagt met regionale partners bij aan een duurzame bouwsector.

mask-img mask-img
mask-img mask-img

Dit innovatieproject is een samenwerking van