SPARK actief in Regio Deal voor een leefbaar Noordoost-Brabant

 

Het Kabinet stelt € 10 miljoen beschikbaar voor het versterken van de leefbaarheid voor de inwoners van Noordoost Brabant. Rijk, regio en provincie Noord-Brabant gaan samen investeren in de verbetering van de leefbaarheid, in een duurzame inrichting van de leefomgeving en in meer banen en talenten voor de toekomst. Hiervoor had Regio Noordoost Brabant samen met haar partners een aanvraag ingediend. SPARK is één van de partners in het traject welke in september officieel is bekrachtigd.

Het project dat SPARK gaat uitwerken bestaat uit actuele thema’s op de arbeidsmarkt. De uiteindelijke resultaten vallen ten goede aan de mensen die werken in de agrifood-, bouw-, infrasector en maakindustrie.

Regio Deal voor SPARK

Met de Regio Deals wil het kabinet dat de eigen kracht van een gebied benut wordt en deze in partnerschap helpen versterken: met geld, kennis of andere middelen. SPARK zal in de regio Noordoost Brabant deelnemen in de regiodeal en hoopt hiermee op sterkere verbinding tussen diverse partijen.

Het beroepenveld gaat de komende jaren ingrijpend veranderen. Er is vooral behoefte aan mensen met de juiste technische en digitale vaardigheden. Bij SPARK worden jongeren en aanstormend talent gecoached in (digitaal) vakmanschap en ambacht. Opgeleid om te werken in maaksectoren zoals de bouw en (voedsel)industrie. SPARK Makers Zone is open voor iedereen die zich wil verdiepen in de toekomst van maken met inzet van nieuwe vaardigheden en technologieën, zoals slim en circulair bouwen. Zo draagt SPARK bij aan de banen van nu en de toekomst. SPARK zal haar steentje bijdragen door het aanbieden van speciaal techniek oriënterende trajecten aan te bieden voor kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt in de regio. Deze techniek oriëntatie programma’s zullen ook aangeboden worden voor MKB bedrijven voor kennisvergroting op het gebied van banen van de toekomst en leven lang leren.

Verder sluit het programma Smart & Circular Construction goed aan bij de regiodeal. In samenwerking met aangesloten partijen zal er een ontwikkelplan opgeleverd worden om de innovatiekracht en de circulariteit van de bouwsector in de regio te versnellen. Het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om de slag naar de toekomst van bouwen te maken, staat binnen het programma centraal.

Voor meer informatie: info@sparkcampus.nl

  Terug naar het overzicht