SPARK gaat met partners aan de slag met energie-neutrale woningen

Voor het versnellen en opschalen van CO2-neutrale woningrenovatie in de bestaande sociale woningbouw is De Bouwcampus een tweejarig innovatietraject gestart met BuildinG (regio Noord), Pioneering (regio Oost), en SPARK makers zone (regio Zuid). In het project worden lokale krachten gebundeld om tot snelle tastbare oplossingen waarin aardgasloos en circulair bouwen centraal staan. In januari 2020 gaan we van start!

Integrale aanpak: aardgasloos en circulair 
Om de doelstellingen in het Klimaatakkoord en het Grondstoffenakkoord te behalen is een integrale en vernieuwende aanpak voor het renoveren van sociale woningen nodig. Daarom is De Bouwcampus het innovatietraject ‘CO2-neutrale woningrenovatie’ gestart. Er zijn voldoende goede renovatiepilots, maar een aantal belemmeringen staan verder succes en opschaling in de weg. Enerzijds zijn de bestaande pilots versnipperd en gericht òf op aardgasloos renoveren òf circulair renoveren. Bij uitzondering zijn beide gecombineerd. In het innovatietraject worden daarom de leerervaringen uit bestaande aardgasloze en/of circulaire renovatiepilots van de verschillende regio’s via het landelijk platform gebundeld, gedeeld én verder gebracht tot integrale oplossingen.

Maar ook  krijgen de kansrijke pilots vaak geen vervolg omdat de schaal van de pilot te klein is voor een passende business case. De leerervaringen blijven meestal bij de partijen zelf. De regionale innovatiehubs zetten in hun eigen regio een ‘Community of Practice CO2-neutrale woningrenovatie’ op. Elke Community of Practice bestaat uit vooruitstrevende partijen, waaronder woningbouwcorporaties, gemeenten, aannemers, leveranciers en architecten. Zij voeden het landelijke platform, dat De Bouwcampus faciliteert, van onderaf met de leerervaringen. Het landelijk platform bundelt en deelt de leerervaringen waardoor kruisbestuiving tussen de regio’s ontstaat. Hierdoor ontstaat een dynamische beweging waarbij de partijen continue van elkaar leren. Zij maken gebruik van elkaars kennis en ervaring en hoeven niet ieder apart het wiel uit te vinden. De leerervaringen uit de succesvolle pilots worden benut en gezamenlijk verder gebracht tot integrale en opschaalbare proposities.

De samenwerking zorgt voor verdere kennisdeling en opschaling door samenwerking te zoeken met landelijke partijen zoals Aedes, de Renovatieversneller, Cirkelstad en Platform31 en creëert zo de benodigde versnelling in het CO2- neutraal renoveren van de sociale woningbouw in Nederland.

  Terug naar het overzicht