Innovatielabs

Binnen SPARK Makers Zone is het mogelijk samen met diverse partners een innovatielab op te zetten gericht op specifieke industrieën en/of thema’s. Hiermee kunnen grote en kleine spelers in verschillende sectoren hun krachten bundelen om kennis en vaardigheden op te doen en te experimenteren met nieuwe technologieën. Op dit moment zijn er twee innovatielabs actief.

mask-img mask-img
mask-img mask-img
mask-img

Smart Industry Fieldlab

SPARK is in 2019 erkend als een Smart Industry Fieldlab. Smart Industry stimuleert bedrijven in de bouw- en techniek sector om slimme technologie en digitalisering toe te passen en zo nieuwe businesskansen te creëren.

  • bouwen aan een toekomstbestendige sector
  • cross-over met ‘Smart Industry’
  • ontwikkeling van nieuwe- en bestaande startups en professionals

Make Your Future Skillslab

Mede door de Regio Deal Noordoost Brabant geven we een stevige impuls aan de realisatie van de ambitie van goed leven, fijn wonen en anders werken in de regio Noordoost-Brabant.

  • arbeidsmarkt en talent
  • banen van nu en de toekomst
  • nieuwe vaardigheden en technologieën, zoals slim en circulair bouwen

Smart Industry Fieldlab

Technologieën in Smart Industry zijn uiteenlopend en hebben de gelijkenis dat ze een productieproces digitaliseren.

In een Fieldlab wordt innovatie ontwikkeld. Het is een praktijkomgeving waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Een Fieldlab versterkt de verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op thema’s.

Eind 2020 en begin 2021 spraken we een breed scala stakeholders. Aan de hand van deze gesprekken hebben we analyses gemaakt van de markt in de bouw en techniek, en van aanpalende innovatiehubs.

SPARK Fieldlab Smart & Circular Construction

Verduurzaming van de gebouwde omgeving, digitalisering en industrialisering van de bouw vraagt om innovatieve bedrijven, die nieuwe materialen, technologieën en werkwijzen kunnen ontwikkelen en toepassen. Het SPARK Fieldlab Smart & Circular Construction (SCC) brengt dit allemaal samen.

Op dinsdag 28 juni lanceerden we het SPARK Fieldlab Smart & Circular Construction officieel. In dit nieuwe fieldlab bouwen we aan concrete opleidingen, programma’s & innovatieprojecten om een versnelling te realiseren in smart en circulair bouwen. We werken enerzijds aan het ontwikkelen van de (digitale) skills die hard nodig zijn in de transitie industrieel en circulair bouwen. Anderzijds werken we gezamenlijk aan innovatieve showcases waarin we de mogelijkheden van nieuwe technologie en materialen in de praktijk demonstreren. Door het gewoon te doen, leren we namelijk het meeste!

Make Your Future

Smart people, digital skills. Dat is ons focuspunt in het Make Your Future Skillslab waar we de energie richten op de banen van nu en de toekomst. Want het beroepenveld gaat de komende jaren flink veranderen. Er is vooral behoefte aan mensen met de juiste technische en digitale vaardigheden. In onze Makers Zone worden jongeren en aanstormend talent gecoached in (digitaal) vakmanschap en ambacht. Ze worden begeleid door onze professionals in hun persoonlijke ontwikkeling en ze worden opgeleid om te werken in maaksectoren zoals de bouw- en (voedsel)industrie. Een gouden combinatie voor een duurzame toekomst.

Regio Deal Noordoost-Brabant

In de Regio Deal Noordoost Brabant werken regio, provincie en rijk samen met bedrijven en kennisinstellingen aan de leefbaarheid en brede welvaart in Noordoost-Brabant. Een energieke beweging wordt op gang gebracht met nieuwe samenwerkingspartners. Een beweging die leidt tot verbinding, versnelling en vermenigvuldiging van kansen en mogelijkheden voor inwoners en bedrijven in de regio. 

In 17 projecten werken regio, provincie en rijk samen aan de leefbaarheid en welvaart in Noordoost-Brabant. Deze projecten zijn verdeeld over drie pijlers. In ‘Goed leven’ wordt het het blijf-klimaat verbetert, in ‘Fijn wonen’ wordt er voor een gezonde en veilige leefomgeving gezorgd. En in ‘Anders werken’ gaat er gewerkt worden aan de economische ontwikkeling van de regio. De zogenoemde sleutel-projecten gaan voor de grootste verandering zorgen, en de verbindingsprojecten leggen een stevige basis onder alle projecten in de drie pijlers.

De genoemde verbindingsprojecten versterken de basiskwaliteiten in de pijlers door andere projecten te faciliteren en te stimuleren. SPARK is een van de partners in deze projecten, omdat verbinding in ons dna zit. Onze Makers Zone is open voor iedereen die zich wil verdiepen in de toekomst van maken met inzet van nieuwe vaardigheden en technologieën, zoals slim en circulair bouwen. 

Bezoek site Regio Deal Noordoost Brabant

Traject Technische Oriëntatie

Nederland zit middenin een technologisch revolutie. Nieuwe technologieën gaan onze levens de komende jaren drastisch veranderen. Veel banen verdwijnen, maar er komen ook nieuwe banen bij. Mensen moeten zich aanpassen, omscholen en ontwikkelen om in een nieuwe werkelijkheid mee te kunnen.

Techniek is een containerbegrip en daarmee abstract voor mensen die ver van het technische bedrijfsleven af staan. Terwijl er in de technische sector een grote vraag voor de technici van de toekomst ligt. Enerzijds is er een tekort en anderzijds een overschot aan mensen die een baan zoeken. Om die twee te verbinden slaan we een brug van kennis, ervaring en talentontwikkeling. Samen met onze partner InnAut hebben we een programma uitgewerkt voor personen die bewust bezig willen gaan met hun persoonlijke loopbaan en ontwikkeling, en die een beeld wil vormen van de mogelijkheden van techniek.

Dit traject wordt door ons en samen met het technische bedrijfsleven verzorgt in onze SPARK Makers Zone. Wekelijks wordt er een workshop gegeven door een technisch bedrijf over een techniek. De workshops gaan over 3D ontwerpen- en printen, lasersnijden, programmeren met Arduino, houtbewerking, VR & AR, robotica, installatietechniek en 3D scanning. Zo verbinden we optimaal en creëren we met het bedrijfsleven een win-win-situatie met een perspectief op de banen van de toekomst.

Bezoek site InnAut