Innovatielab

Binnen SPARK is het mogelijk samen met diverse partners een innovatielab op te zetten gericht op specifieke industrieën en/of thema’s. Hiermee kunnen grote en kleine spelers in verschillende sectoren hun krachten bundelen om kennis en vaardigheden op te doen en te experimenteren met nieuwe technologieën. 

mask-img mask-img
mask-img mask-img
mask-img

Smart Industry Fieldlab

SPARK is in 2019 erkend als een Smart Industry Fieldlab. Smart Industry stimuleert bedrijven in de bouw- en techniek sector om slimme technologie en digitalisering toe te passen en zo nieuwe businesskansen te creëren.

  • bouwen aan een toekomstbestendige sector
  • cross-over met ‘Smart Industry’
  • ontwikkeling van nieuwe- en bestaande startups en professionals

Smart Industry Fieldlab

Technologieën in Smart Industry zijn uiteenlopend en hebben de gelijkenis dat ze een productieproces digitaliseren.

In een Fieldlab wordt innovatie ontwikkeld. Het is een praktijkomgeving waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Een Fieldlab versterkt de verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op thema’s.

Eind 2020 en begin 2021 spraken we een breed scala stakeholders. Aan de hand van deze gesprekken hebben we analyses gemaakt van de markt in de bouw en techniek, en van aanpalende innovatiehubs.

SPARK Fieldlab Smart & Circular Construction

Verduurzaming van de gebouwde omgeving, digitalisering en industrialisering van de bouw vraagt om innovatieve bedrijven, die nieuwe materialen, technologieën en werkwijzen kunnen ontwikkelen en toepassen. Het SPARK Fieldlab Smart & Circular Construction (SCC) brengt dit allemaal samen.

Op dinsdag 28 juni lanceerden we het SPARK Fieldlab Smart & Circular Construction officieel. In dit nieuwe fieldlab bouwen we aan concrete opleidingen, programma’s & innovatieprojecten om een versnelling te realiseren in smart en circulair bouwen. We werken enerzijds aan het ontwikkelen van de (digitale) skills die hard nodig zijn in de transitie industrieel en circulair bouwen. Anderzijds werken we gezamenlijk aan innovatieve showcases waarin we de mogelijkheden van nieuwe technologie en materialen in de praktijk demonstreren. Door het gewoon te doen, leren we namelijk het meeste!