Training

  • Locatie:
    SPARK Makers Zone
  • Kosten:
    €45 excl. BTW
Waterstraalmachines maken gebruik van een waterstroming onder hoge druk om een zeer smalle strook materiaal te eroderen en te verwijderen. Met behulp van een waterstraal kan nagenoeg elk materiaal met een hoge nauwkeurigheid gesneden worden.
Tijdens deze machine-introductie leer je de zandstraalmachine zelfstandig bedienen. De instructie is verplicht om met een apparaat te kunnen en mogen werken. Zonder training kan de labmanager iets voor je maken op het desbetreffende apparaat, informeer daarvoor bij de labmanager.